اطلاعیه ها

نامه دبیر محترم کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش مبنی بر «الزام استفاده از فورمت خاص جهت گواهی صادره برای شرکت کنندگان در دوره آموزشی مرتبط با اخلاق در پژوهش»

درصورت نیاز به «صدور گواهی های مورد تائید کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با اخلاق در پژوهش»، لازم است که ابتدا هماهنگی لازم با «دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» انجام شود.

ادامه مطلب

نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر «حمایت از طرح های مرتبط با اخلاق در پژوهش»

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در راستای «ارتقای اخلاق در پژوهش و خلق ایده های نو»، از طرح های پژوهشی مرتبط با اخلاق در پژوهش حمایت می نماید. اعضای هیات علمی و پژوهشگران جهاددانشگاهی می توانند پروپوزال های مرتبط را به «دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» ارسال نمایند تا هماهنگی های مورد نیاز انجام شود.

ادامه مطلب

انتشار کتاب «مجموعه قوانین، دستورالعمل ها و راهنماهای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران»

كتاب «مجموعه قوانین، دستورالعمل ها و راهنماهای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران» تالیف و گردآوری «دبیرخانه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی منتشر شد.

ادامه مطلب