اطلاعیه ها

انتشار کتاب «مجموعه قوانین، دستورالعمل ها و راهنماهای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران»

كتاب «مجموعه قوانین، دستورالعمل ها و راهنماهای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران» تالیف و گردآوری «دبیرخانه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی منتشر شد.

ادامه مطلب

نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص «الزام اخذ کد اخلاق از کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش برای برخی پژوهش ها»

تاییدیه اخلاقی پژوهش های مرتبط با «کارآزمایی های بالینی مرتبط با واکسن ها و کارآزمایی های بالینی بین‌المللی با استفاده از داروهای جدید خارج از فارماکوپه ایران و یا روش های درمانی جدید» باید توسط «کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش» صادر شود.

ادامه مطلب

نامه معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی درخصوص «نحوه اخذ کد اخلاق برای طرح هاي پژوهشي/ پایان نامه ها از کارگروه/ كميته هاي اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهي»

نحوه اخذ کد اخلاق برای طرح هاي پژوهشي/ پایان نامه ها از کارگروه/ كميته هاي اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهي طی نامه رسمی به تمامی ذی نفعان ابلاغ شد. شایان ذکر است که این دستورالعمل هر سال بازنگری می شود.

ادامه مطلب