اطلاعیه ها

نامه معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی درخصوص «نحوه اخذ کد اخلاق برای طرح هاي پژوهشي/ پایان نامه ها از کارگروه/ كميته هاي اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهي»

نحوه اخذ کد اخلاق برای طرح هاي پژوهشي/ پایان نامه ها از کارگروه/ كميته هاي اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهي طی نامه رسمی به تمامی ذی نفعان ابلاغ شد. شایان ذکر است که این دستورالعمل هر سال بازنگری می شود.

ادامه مطلب

نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص «کتاب جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی»

در راستای کاهش استفاده بی رویه از حیوانات آزمایشگاهی و رنج بی مورد آن ها در امر آموزش و پژوهش، بدین‌وسیله نسخه الکترونیک «کتاب جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی» جهت بهره‌مندی و همچنین اطلاع‌رسانی به تمامی ذی‌نفعان ارسال شده است.

ادامه مطلب

نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص «سرفصل های کارگاه های آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی»

مقرر گردیده است که برنامه آموزشی مدرسین «اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی»، مطابق یا نزدیک به سرفصل های پیشنهادی کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، تنظیم و ارائه گردد.

ادامه مطلب