کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشکده معتمد (سرطان پستان)

معرفی اعضاء {مسئولیت در کمیته - نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی}

 
1- رئیس - کیوان مجیدزاده - دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی - رئیس پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی (مرکز تحقیقات سرطان پستان) - دانشیار

2- دبیر - رامین صرامی فروشانی - پسادکترا پزشکی سلولی/ ویروس شناسی مولکولی - معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی (مرکز تحقیقات سرطان پستان) - استادیار

3- حقوقدان - رضا جوادی بازرگانی - کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل - مشاور حقوقی

4- روحانی - سید طاها مرقاتی خوئی - دکترای تخصصی فقه و حقوق اسلامی - رئیس هیأت تجدید نظر تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران - استادیار

5- متخصص آمار/اپیدمیولوژی - شهپر حقیقت - دکترای تخصصی اپیدمیولوژی - عضو هیات علمی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی (مرکز تحقیقات سرطان پستان) - دانشیار

6- متخصص اخلاق پزشکی - احسان شمسی گوشکی - دکترای تخصصی اخلاق پزشکی - عضو مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - استادیار

7- نماینده جامعه - پریسا حمزه - کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - کارمند بانک رفاه

8- پژوهشگر - شیرین احمدنیا - دکترای تخصصی جامعه شناسی پزشکی و سلامت - عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی - دانشیار

9- پژوهشگر - آسیه الفت بخش - متخصص جراحی عمومی - مدیر گروه بیماری های پستان پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی (مرکز تحقیقات سرطان پستان) - استادیار

10- پژوهشگر - رامین صرامی فروشانی - پسادکترا پزشکی سلولی/ ویروس شناسی مولکولی - معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی (مرکز تحقیقات سرطان پستان) - استادیار


مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی طرح نامه های پژوهشی

1- طرح نامه طرح پژوهشی  
2- فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان طرح پژوهشی)
3- صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4- نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)
5- مدارك مربوط به ثبت دارو یا تجهیزات پزشکی مورد استفاده در تحقیق توسط مراجع رسمی
6- تفاهم نامه و یا قرارداد همکاری (در صورت چند مرکزی بودن)

 

صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

تهران، میدان ونک، نبش گاندی جنوبی، پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی (پژوهشکده سرطان پستان)، معاونت پژوهشی، کمیته اخلاق در پژوهش
تلفن: 88791120-021

كارشناس مسئول: خانم مریم احمدپور