کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشکده معتمد (مرکز تحقیقات سرطان پستان)

معرفی اعضاء {مسئولیت در کمیته - نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی}

 
1- رئیس - رامین صرامی فروشانی - دکتری تخصصی ویروس شناسی پزشکی - ریاست پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی - استادیار

2- دبیر - آسیه الفت بخش - متخصص جراحی عمومی - معاون پژوهشی آموزشی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی - استادیار

3- حقوقدان - رضا جوادی بازرگانی - کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل - مشاور حقوقی

4- روحانی - حسین علی اکبری - دکتری تخصصی معارف و فلسفه - معاون فرهنگی دانشگاه تهران - استادیار

5- متخصص آمار/ اپیدمیولوژی - شهپر حقیقت - دکتری تخصصی اپیدمیولوژی - عضو هیات علمی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی - استاد

6- متخصص اخلاق پزشکی - احسان شمسی گوشکی - دکتری تخصصی اخلاق پزشکی - عضو مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - استادیار

7- نماینده جامعه - پریسا حمزه - کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - کارمند بانک رفاه

8- پژوهشگر - مسعود یونسیان - دکتری تخصصی اپیدمیولوژی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - استاد

9- پژوهشگر - سوگند قاسم زاده – دکتری تخصصی روانشناسی - عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران - استادیار

10- پژوهشگر - کیوان مجید زاده - بیوتکنولوژی پزشکی /دکتری تخصصی - عضو هیات علمی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی - استاد

11- كارشناس کمیته - مریم احمدپور - کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - کارشناس درمان پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی
 

مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی طرح نامه طرح پژوهشی/ پایان نامه

1) طرح نامه طرح پژوهشی/ پایان نامه 
2) فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان پژوهش) - «فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کننده در پژوهش» و «فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهدا کننده نمونه زیستی با هدف پژوهش» در قسمت فرم ها (منوی سمت راست سایت) قابل دسترس است. شایان ذکر است که برای طرح های مرتبط با «سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» باید «فرم های رضایت مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» تکمیل گردد.
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/ پژوهشکده/ پژوهشگاه های جهاددانشگاهی (برای طرح نامه های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح نامه های ارسالی از دانشگاه ها)
5) اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران
6) مدارک مربوط به ثبت دارو یا تجهیزات پزشکی مورد استفاده در پژوهش توسط مراجع رسمی
7) تفاهم نامه و یا قرارداد همکاری (در صورت چند مرکزی بودن)

 

 پژوهش های مصوب

لیست طرح های پژوهشی/ پایان نامه های مصوب کمیته را در لینک «سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی» ملاحظه نمایید. 
 

صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

تهران، میدان ونک، نبش گاندی جنوبی، پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی (پژوهشکده سرطان پستان)، معاونت پژوهشی، دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده معتمد
تلفن: 88791120-021