کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشگاه ابن سینا

معرفی اعضاء {مسئولیت در کمیته - نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی}


1- رئیس - محمد رضا صادقی - دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی - رئیس پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا - استاد

2- دبیر - رامین قهرمان زاده - دکترای تخصصی شیمی آلی - معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ابن سینا - دانشیار

3- حقوقدان - محمد راسخ - دکترای تخصصی حقوق و فلسفه - مدیرگروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشگاه ابن سینا  جهاد دانشگاهی - استاد

4- روحانی - محمد محمدی قائینی - دکتری - مدرس خارج اجتهاد حوزه علمیه قم

5- متخصص آمار/اپیدمیولوژی - سید علیرضا موسوی جراحی - اپیدمیولوژی/پسادکترا - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشیار

6- متخصص اخلاق پزشکی - علیرضا میلانی فر - دکترای تخصصی اخلاق پزشکی - عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی - استادیار

7- نماینده جامعه - شهلا اسلامی - دکترای تخصصی فلسفه

8- پژوهشگر - سید علی آذین - دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی - عضو هیات علمی جهاددانشگاهی - دانشیار

9- پژوهشگر - سید محمدرضا آیتی - دکترای تخصصی الهیات - مدیرگروه فقه و حقوق اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی - استاد

10- پژوهشگر - محمود جدی طهرانی - دکترای تخصصی ایمونولوژی - مدیرگروه هیبریدوما پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی - استاد
 
11 - کارشناس کمیته - نفیسه مقدس فر - کارشناسی گرافیک - کارشناس پژوهش پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی


مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی طرح نامه های پژوهشی

 
1) طرح نامه طرح پژوهشی  
2) فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان طرح پژوهشی)
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)
5) فرم های کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشگاه ابن سینا:
 
 

 صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء)
 

اطلاعات تماس

تهران، بزرگراه شهید چمران (شمال به جنوب)، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل اله، داخل دانشگاه شهید بهشتی،  پژوهشگاه ابن سینا، کد پستی 1936773493    
صندوق پستی 1177-19615    
تلفن:  22432020- 021