کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشگاه رویان

 

معرفی اعضاء {مسئولیت در کمیته - نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی}


1- رئیس - عبدالحسین شاهوردی - دکترای تخصصی علوم تشریح - رییس پژوهشگاه رویان - استاد

2- دبیر- رضا عمانی سامانی - دکترای حرفه ای پزشکی، تخصص اخلاق پزشکی - مدیر گروه اخلاق و حقوق پزشکی پژوهشگاه رویان - استادیار

3- حقوقدان - سیدطاها مرقاتی خویی - دکترای فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه تهران - استادیار

4- روحانی - محمد رضا رضا نیا معلم - دکترای فقه و حقوق خصوصی - مستشار قضایی/ عضو گروه اخلاق و حقوق پژوهشگاه رویان - استادیار

5- تخصص آمار/اپیدمیولوژی - محمد کمالی - دکترای تخصصی آموزش بهداشت - مدیر گروه مدیریت دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه تهران – استاد

6- متخصص اخلاق پزشکی - رضا عمانی سامانی - دکترای حرفه ای پزشکی، تخصص اخلاق پزشکی - مدیر گروه اخلاق و حقوق پزشکی پژوهشگاه رویان – استادیار

7- نماینده جامعه - سید حسن شهرستانی - دکترای تخصصی ادبیات فارسی

8- پژوهشگر - پروانه افشاریان - پسا دکترا زیست شناسی - معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه رویان - دانشیار

9- پژوهشگر - مهناز اشرفی - متخصص زنان و زایمان - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران - استاد

10- پژوهشگر - احمد وثوق تقی دیزج - دکترای تخصصی رادیولوژی - معاونت خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان - دانشیار

11- كارشناس کمیته - زهرا نعمتی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - کارشناس گروه اخلاق و حقوق پزشکی  پژوهشگاه رویان
 

 مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح نامه های پژوهشی

1) طرح نامه طرح پژوهشی  
2) فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان طرح پژوهشی)
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)
5) پرسشنامه های کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رویان:
الف) پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های جنینی، سلولی و مولکولی
ب) پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های مداخله ای
ج)
پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های مشاهده ای


صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، کوی حافظ، پژوهشگاه رویان، معاونت پژوهشی، کمیته اخلاق در پژوهش، صندوق پستی 148- 16635
تلفن: 23562687- 021