کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشگاه رویان

 

معرفی اعضاء {مسئولیت در کمیته - نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی}


1- رئیس - عبدالحسین شاهوردی - دکترای تخصصی علوم تشریح - سرپرست پژوهشگاه رویان - استاد

2- دبیر- رضا عمانی سامانی - دکترای حرفه ای پزشکی، تخصص اخلاق پزشکی - مدیر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان - استادیار

3- حقوقدان - سیدطاها مرقاتی خویی - دکترای فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه تهران - استادیار

4- روحانی - محمد رضا رضا نیا معلم - دکترای فقه و حقوق خصوصی - مستشار قضایی/ عضو گروه اخلاق و حقوق پژوهشگاه رویان - استادیار

5- تخصص آمار/اپیدمیولوژی - محمد کمالی - دکترای تخصصی آموزش بهداشت - مدیر گروه مدیریت دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه تهران – استاد

6- متخصص اخلاق پزشکی - رضا عمانی سامانی - دکترای حرفه ای پزشکی، تخصص اخلاق پزشکی - مدیر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان – استادیار

7- نماینده جامعه - سید حسن شهرستانی - دکترای تخصصی ادبیات فارسی

8- پژوهشگر - پروانه افشاریان - پسا دکترا زیست شناسی - معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه رویان - دانشیار

9- پژوهشگر - حمید گورابی - دکترای تخصصی فیزیک پزشکی - عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان - استاد

10- پژوهشگر - احمد وثوق تقی دیزج - دکترای تخصصی رادیولوژی - معاونت خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان - دانشیار


 مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح نامه های پژوهشی

1) طرح نامه طرح پژوهشی  
2) فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان طرح پژوهشی)
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)
5) پرسشنامه های کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رویان:
الف) پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های حیوانی
ب) پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های جنینی، سلولی و مولکولی
ج) پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های مداخله ای
د)
پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های مشاهده ای


صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، کوی حافظ، پژوهشگاه رویان، معاونت پژوهشی، کمیته اخلاق در پژوهش، صندوق پستی 148- 16635
تلفن: 23562687- 021
 
كارشناس مسئول: خانم زهرا نعمتی