کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشگاه رویان

 

معرفی اعضاء {مسئولیت در کمیته - نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی}


1- رئیس - عبدالحسین شاهوردی - دکتری تخصصی علوم تشریح - رییس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی - استاد

2- دبیر- رضا عمانی سامانی - دکتری حرفه ای پزشکی، تخصص اخلاق پزشکی - مدیر گروه اخلاق و حقوق پزشکی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی- استادیار

3- حقوقدان - سیدطاها مرقاتی خویی - دکتری فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه تهران - استادیار

4- روحانی - محمد رضا رضا نیا معلم - دکتری فقه و حقوق خصوصی - مستشار قضایی/ عضو گروه اخلاق و حقوق پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی - استادیار

5- تخصص آمار/اپیدمیولوژی - محمد کمالی - دکتری تخصصی آموزش بهداشت - مدیر گروه مدیریت دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه تهران - استاد

6- متخصص اخلاق پزشکی - رضا عمانی سامانی - دکتری حرفه ای پزشکی، تخصص اخلاق پزشکی - مدیر گروه اخلاق و حقوق پزشکی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی – استادیار

7- نماینده جامعه - سید حسن شهرستانی - دکتری تخصصی ادبیات فارسی

8- پژوهشگر - پروانه افشاریان - پسا دکترا زیست شناسی - معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی - دانشیار

9- پژوهشگر - مهناز اشرفی - متخصص زنان و زایمان - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران - استاد

10- پژوهشگر - احمد وثوق تقی دیزج - دکتری تخصصی رادیولوژی - معاونت خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی - دانشیار

11- كارشناس کمیته - زهرا نعمتی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - کارشناس گروه اخلاق و حقوق پزشکی  پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی
 

 مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح نامه طرح پژوهشی/ پایان نامه

1) طرح نامه طرح پژوهشی/ پایان نامه 
2) فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان پژوهش) - «فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کننده در پژوهش» و «فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهدا کننده نمونه زیستی با هدف پژوهش» در قسمت فرم ها (منوی سمت راست سایت) قابل دسترس است. شایان ذکر است که برای طرح های مرتبط با «سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» باید «فرم های رضایت مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» تکمیل گردد.
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/ پژوهشکده/ پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح نامه های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح نامه های ارسالی از دانشگاه ها)
5) اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران
6) پرسشنامه های اختصاصی کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رویان:
الف) پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های جنینی، سلولی و مولکولی
ب) پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های مداخله ای
ج)
پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های مشاهده ای

 پژوهش های مصوب

لیست طرح های پژوهشی/ پایان نامه های مصوب کمیته را در لینک «سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی» ملاحظه نمایید. 
 
 

صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، کوی حافظ، پژوهشگاه رویان، معاونت پژوهشی، دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رویان، صندوق پستی 148- 16635
تلفن: 22338347- 021