کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشکده معتمد (سرطان پستان)

معرفی اعضاء

 
 

مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی طرح نامه های پژوهشی

1- طرح نامه طرح پژوهشی  
2- فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان طرح پژوهشی)
3- صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4- نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)
5- مدارك مربوط به ثبت دارو یا تجهیزات پزشکی مورد استفاده در تحقیق توسط مراجع رسمی
6- تفاهم نامه و یا قرارداد همکاری (در صورت چند مرکزی بودن)

 

صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

تهران، میدان ونک، نبش گاندی جنوبی، پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی (پژوهشکده سرطان پستان)، معاونت پژوهشی، کمیته اخلاق در پژوهش
تلفن: 88791120-021

كارشناس مسئول: خانم اعظم رئوفی