کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رویان


معرفی اعضاء

 

 مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح نامه های پژوهشی

1) طرح نامه طرح پژوهشی  
2) فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان طرح پژوهشی)
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)
5) پرسشنامه های کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رویان:
الف) پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های حیوانی
ب) پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های جنینی، سلولی و مولکولی
ج) پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های مداخله ای
د)
پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های مشاهده ای


صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، کوی حافظ، پژوهشگاه رویان، معاونت پژوهشی، کمیته اخلاق در پژوهش، صندوق پستی 148- 16635
تلفن: 23562687- 021
 
كارشناس مسئول: خانم زهرا نعمتی