برگزاری «سومین وبینار ملی فناوری‌های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی» در سال 1401

4 ارديبهشت 1401 14:28
«سومین وبینار ملی فناوری های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی» به هدف آشنایی جامعه علمی با این فناوری ها توسط «پژوهشگاه رویان با همکاری دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی» برگزار می شود. اصل «استفاده از روش‌های جایگزین حیوانات» به این معنا است که چنانچه راهکار جایگزینی برای استفاده از حیوانات زنده در امور علمی مقدور باشد آنگاه استفاده از حیوانات مذکور از نظر اخلاقی مجاز نبوده و استفاده از روش‌های جایگزین در اولویت است.

تاریخ برگزاری: روز پنج شنبه  26 خرداد 1401 از ساعت 9 تا 12:30

دبیر علمی: دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی

دبیر اجرایی: خانم فرشته ذوقی

مراکز همکار:
کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی؛ دانشگاه علم و فرهنگ؛ معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی؛ انجمن جنین شناسی
 
گروه هدف:
گروه‌‌‌های علوم پزشکی، علوم زیستی، علوم پایه، دامپزشکی، پژوهشگران و گروه‌‌‌های آموزشی استفاده کننده از حیوانات آزمایشگاهی

هدف اصلی وبینار:
آشنایی با فناوری‌‌‌های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش و آموزش علوم بیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی پزشکی و بیوشیمی بالینی

سرفصل آموزشی وبینار:
1.    ملاحظات اخلاقی و رویکردهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی در بیولوژی تولید مثل
2.    استفاده از روش های محاسباتی در انتخاب داروی مناسب جهت درمان بیماری های چند عاملی
3.    بکارگیری روش های کشت سلول در مطالعه و درمان دارویی بیماری اندومتریوز
4.    معرفی تکنیک های ثبت از شبکه سلول های تحریک پذیر (عصبی و قلبی) کشت شده، بدون نیاز به حیوانات آزمایشگاهی
5.    تهیه شبکه های عصبی و قلبی از سلول های پرتوان انسانی و ثبت فعالیت های الکتریکی آن ها
6.    ایجاد مدل های بیماری های تحلیل برنده سیستم عصبی/ قلبی روی سلول های کشت شده و بررسی عملکرد آن ها در حضور و عدم حضور دارو

این وبینار دارای امتیاز بازآموزی برای جامعه پزشکی است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

آدرس دبیرخانه:
تهران، بزرگراه رسالت، انتهای خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، کوی حافظ، کوچه رویان، پلاک 1+12 ، معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
تلفن تماس: 23562177

لینک ثبت نام مستقیم: https://b2n.ir/e20283