نامه «دبیر محترم کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» مبنی بر «الزام اخذ اعتبارنامه برای مراکز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی»


با توجه به الزامات اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی به خصوص الزامات «راهنمای مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی در امور علمی در جمهوری اسلامی ايران» که توسط «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به دانشگاه ها، سازمان ها و مراکز پژوهشی کشور ابلاغ شده است، از این پس مسئولیت «نظارت بر رعایت استانداردهای اخلاقی در تمامی مراحل تولید، تکثیر، نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی» در کشور، به عهده «کمیته های تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی» است.

بنابراین برای ارتقای عملکرد «مراکز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی»، از این پس تمامی مراکز مذکور باید اعتبارنامه فعالیت خود را با تائید «کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی» و با ابلاغ «کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» اخذ نمایند.

در این راستا «شیوه‌نامه صدور اعتبارنامه مراکز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی»، در جلسه «کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی» بررسی شده و به تصویب رسیده است. شایان ذکر است مراکزی که قبل از ابلاغ این شیوه نامه، تشکیل شده اند، نیز باید برای اخذ اعتبارنامه اقدام نمایند. اطلاعات بیشتر در منوی سمت راست سایت (گزینه حیوانات آزمایشگاهی) قابل دسترس است.


«شیوه‌نامه صدور اعتبارنامه مراکز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی» را از اینجا دریافت نمایید.

نامه ابلاغ «الزام اخذ اعتبارنامه برای مراکز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی» را از اینجا دریافت نمایید.

 
 
 

تاریخ انتشار: 1402/5/9