نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص «کتاب جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی»


نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر معرفی «کتاب جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی» جهت اقدام مقتضی و اطلاع‌رسانی به تمامی ذی‌نفعان ارسال شده است. متن نامه به شرح ذیل است:

همانگونه که مستحضرید، درامر پژوهش و آموزش های مربوط به حوزه علوم پزشکی، از حیوانات آزمایشگاهی به نحو چشمگیری استفاده می شود و گاهی اوقات گزارش های نگران کننده ای نیز درخصوص عدم توجه به استانداردهای اخلاقی و نحوه صحیح استفاده از این حیوانات منتشر می گردد. حال آنکه بیش از بیست سال است که در مراکز علمی آموزشی و پژوهشی معتبر دنیا در بیشتر موارد از نرم افزارهای جایگزین استفاده می‌شود که کارایی بسیار بالایی در افزایش کیفیت آموزش دانشجویان حوزه های علوم پزشکی و نیز امر پژوهش دارند.
پیشتر نسخه ترجمه شده کتابی با عنوان «به جای آموزش روی حیوان» به همراه نرم افزارهای آموزشی مربوطه بر روی «سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی» به آدرس https://ethics.research.ac.ir جهت استفاده اساتید، دانشجویان و پژوهشگران بارگذاری شد و در حال حاضر «دبیرخانه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش»، فایل pdf کتابی دیگر با عنوان «جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی» را خریداری کرده که نسخه الکترونیک آن به پیوست و در «سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی» در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. لذا خواهشمند است جهت کاهش استفاده بی رویه از حیوانات آزمایشگاهی و آزارهای بی مورد آن ها در امر آموزش و پژوهش و استفاده از نرم افزارهای جایگزین، دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.


نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص معرفی «کتاب جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی» را از اینجا دریافت نمایید.

نسخه الکترونیک «کتاب جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی» را از اینجا دریافت نمایید.  
 

تاریخ انتشار: 1400/12/25