نامه دبیر محترم کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی درخصوص «الزام اخذ کد اخلاق برای پژوهش های علوم زیستی»


با استناد به «دستورالعمل نحوه تشکيل، روش کار و شرح وظايف کارگروه/ کمیته های اخلاق در پژوهش» به اطلاع می رساند که فعالیت های پژوهشی فقط در قالب طرح پژوهشی، امکان‌پذیر است. بنابراین تمامی پژوهش های حوزه زیستی جهاددانشگاهی اعم از پژوهش های مجتمع تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری جهاد دانشگاهی، پس از تائيد علمی توسط يک «مرجع علمی صلاحیت‌دار»، بايد جهت بررسی و «اخذ کد اخلاق» به یکی از کارگروه/ کميته‌ های اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی ارسال گردند. اين الزام درباره همه انواع طرح‌ها از جمله مطالعاتی که به سفارش و پشتیبانی صنایع و شرکت‌های دارویی انجام می‌شوند، پژوهش های مرتبط با صنعت، سیستم‌های نظام سلامت و طرح‌های دانشجويی صادق است.

شایان ذکر است که طبق دستورالعمل مذکور، فعالیت هر موسسه و شرکت‌ به عنوان «سازمان/ شرکت همکاری‌ کننده در انجام کارآزمایی‌های بالینی» علاوه بر الزامات ثبت شرکت/ یا موسسه در مراجع ذی‌ربط (مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان غذا و دارو)، مستلزم اخذ مجوز از «کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش» است. این سازمان/ شرکت ها شامل موسساتی هستند که به صورت حرفه‌ای در انجام کارآزمایی‌های بالينی (مانند انجام پژوهش، اخذ تاييديه نهايي و مجوز برای ورود داروی جديد/ وسایل پزشکی به بازار) مشارکت می کنند. این شرکت‌ها باید طبق «اصول بهينه انجام کارآزمایی بالینی» فعالیت نمایند و همچنین دارای استانداردهای لازم از جمله یک مسئول فنی با حداقل مدرک دکترای تخصصی علوم پایه و یا تخصص بالینی باشند که دوره‌های مربوط به اخلاق در پژوهش را گذرانده باشد.  

نامه دبیر محترم کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی درخصوص «الزام اخذ کد اخلاق برای پژوهش های علوم زیستی» را از اینجا دریافت نمایید.
 
 
 

تاریخ انتشار: 1400/5/19