اطلاعیه ها

ابلاغ «قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور» توسط مقام محترم ریاست جمهوری

«قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور» در تاریخ 1397/7/16 توسط مقام محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ شد.

ادامه مطلب

نحوه توزیع طرح نامه های پژوهشی بین کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی (جدید)

تمامی طرح هاي پژوهشي گروه هاي پزشكي و طرح هاي حوزه زيستي گروه هاي غيرپزشكي جهاددانشگاهي (پژوهش هاي مصوب داخلي، مصوب دفتر مركزي و كارفرمايي)، بايد قبل از اجرا نسبت به اخذ كد اخلاق از يكي از كميته هاي اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهي اقدام نمايند. در این راستا دستورالعمل جدید برای نحوه توزیع طرح نامه هاي پژوهشی مابین کمیته هاي اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی ابلاغ شد.

ادامه مطلب

بخشنامه درخصوص "مطالعات بالینی بر روی فرآورده های دارویی"

بخشنامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر نحوه اخذ مجوزهای مورد نیاز برای اجرای "مطالعات بالینی بر روی داروها/فراورده های دارویی خارج از فهرست رسمی دارویی ایران" ابلاغ شد.

ادامه مطلب