اطلاعیه ها

نحوه اخذ کد اخلاق در پژوهش برای طرح نامه های ارسال شده به معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

این طرح نامه ها ابتدا باید در شورای تخصصی گروه پزشکی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی مورد بررسی و تایید قرار گیرند. متعاقبا طی نامه ای رسمی به واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه مجری اطلاع داده خواهد شد تا نسبت به اخذ کد اخلاق از یکی از کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی اقدام نماید.

ادامه مطلب

ممنوعیت صدور تاییدیه اخلاقی برای پژوهش ها قبل از اخذ تاییدیه کمیته اخلاق در پژوهش

ابلاغ معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: صدور تاییدیه اخلاقی برای پژوهش هایی که قبل از گرفتن تاییدیه کمیته اخلاق شروع شده، اعم از اینکه پژوهش پایان یافته یا در حال انجام باشد، مطلقا ممنوع است.

ادامه مطلب

طرح های پژوهشی قابل بررسی در کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی

"طرح های پژوهشی بین المللی" و "طرح های کارآزمایی بالینی با سلول های بنیادی" در کمیته اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی (کمیته سطح دانشگاهی) بررسی می شوند. سایر طرح های گروه پزشکی جهاددانشگاهی می توانند به کمیته های سازمانی اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی ارسال گردند.

ادامه مطلب