اطلاعیه ها

نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص «استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی»

این نامه با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص مصوبه اخیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش تحت عنوان «ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران» و نیز سایر مصوبات صادر شده است.

ادامه مطلب

نامه دبیر محترم کمیته ملی اخلاق درخصوص «معرفی نرم افزار شبیه سازی حیوانات آزمایشگاهی»

دانشگاه علوم پزشکی کرمان در راستای کاهش استفاده بی رویه از حیوانات حیوانات آزمایشگاهی و ضرورت استفاده از روش ها جایگزین، نرم افزار شبیه سازی حیوانات آزمایشگاهی PhysioEX9.1 را جهت تدریس در دانشگاه مورد استفاده قرار داده و جهت همکاری با سایر دانشکده ها و مراکز علمی و آموزشی اعلام آمادگی نموده است.

ادامه مطلب

ابلاغ نامه دبیر محترم کمیته ملی اخلاق درخصوص «پروتکل مطالعات بالینی و مطالعات هم ارزی و زیستی»

انجام کارآزمائی های بالینی بر روی «داروهای متقاضی ثبت و ورود به بازار داروئی کشور»، «داروهای خارج از فهرست» و همچنین «مطالعات بالینی بین المللی چند مرکزی» مستلزم اخذ مجوز Clinical Trial Authorization (CTA) از سازمان غذا و داروی کشور ایران می باشند.

ادامه مطلب