کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علم و فرهنگ

 

معرفی اعضاء {مسئولیت در کمیته - نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی}

 

1- رئیس - مهدی باصولی - دکترای تخصصی مدیریت گردشگری - رئیس دانشگاه - دانشیار

2- دبیر - محمدجواد شایگان فرد - دکترای تخصصی فن آوری اطلاعات - مدیرکل امور پژوهش و کار آفرینی - دانشیار

3- حقوقدان - سیدمحمد آذین - دکترای تخصصی حقوق خصوصی - معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده حقوق - استادیار

4- روحانی - محمدرضا رضانیا معلم - دکترای تخصصی فقه و حقوق خصوصی - استادیار

5- تخصص آمار/اپیدمیولوژی - سیدعلی آذین - دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی - عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا - دانشیار

6- تخصص اخلاق پزشکی - رضا عمانی سامانی - دکترای تخصصی اخلاق پزشکی - عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان - استادیار

7- نماینده جامعه - علی اکبر کیوانفر - دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی - استادیار

8- پژوهشگر - سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی - دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی - سرپرست دانشکده علوم و فناوری های نوین زیستی - استاد

9- پژوهشگر - شقایق نصر - دکترای تخصصی زیست فناوری، بیوتکنولوژی، میکروبی - مدیرگروه ذخایر ژنتیک - استادیار

10- پژوهشگر - نازنین عابد - دکترای تخصصی روانشناسی - مدیرگروه روانشناسی در مقطع کارشناسی - استادیار

11- مشاور - حمید صابرفرزام - دکترای تخصصی مدیریت آموزشی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه - استادیار

12- كارشناس کمیته - غلامعلی حافظی - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی - مدیر اداره علم سنجی و آثار علمی دانشگاه
 
 

مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی طرح نامه پایان نامه/ طرح پژوهشی

1) طرح نامه پایان نامه/ طرح پژوهشی 
2) فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان پژوهش) - «فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کننده در پژوهش» و «فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهدا کننده نمونه زیستی با هدف پژوهش» در قسمت فرم ها (منوی سمت راست سایت) قابل دسترس است. شایان ذکر است که برای طرح های مرتبط با «سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» باید «فرم های رضایت مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» تکمیل گردد.
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/ پژوهشکده/ پژوهشگاه های جهاددانشگاهی (برای طرح نامه های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) مستندات تصویب پایان نامه در دانشگاه (برای طرح نامه های ارسالی از دانشگاه ها)
5) اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران
6) مدارک مربوط به ثبت دارو یا تجهیزات پزشکی مورد استفاده در پژوهش (صادره توسط مراجع رسمی)
7) تفاهم نامه و یا قرارداد همکاری (در صورت چند مرکزی بودن)
 
 

پژوهش های مصوب

لیست پایان نامه/ طرح های پژوهشی مصوب کمیته را در لینک «سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی» ملاحظه نمایید. 
 
 

صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - نرسیده به پل اتوبان همت - خیابان شهید قموشی - خیابان بهار - دانشگاه علم و فرهنگ
صندوق پستی:‌ ۸۷۱-۱۳۱۴۵
کدپستی: ۱۴۶۱۹۶۸۱۵۱
تلفن: 44297583-021