کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات ازمایشگاهی


معرفی اعضاء {نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی}


1- عبدالحسین شاهوردی (رییس) - دکتری تخصصی علوم تشریح - رییس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی - استاد

2- رضا عمانی سامانی (دبیر) - دکتری حرفه ای پزشکی، تخصص اخلاق پزشکی - مدیر گروه اخلاق و حقوق پزشکی، پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی - استادیار

3-  شهلا اسلامی (نماینده جامعه) - دکتری تخصصی فلسفه

4- ابوالفضل شیرازی - دکتری تخصصی بیماری های تولید مثل دام - مدیر گروه جنین شناسی و آندرولوژی، پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی - استاد

5- سعیده ممتاز - دکتری تخصصی بیولوژی سلولی مولکولی - مدیر گروه فارماکولوژی و طب کاربردی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی - استادیار

6- محمد مهدی نادری - دکتری تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک - مدیر مرکز خدمات تخصصی بیوتکنولوژی تولیدمثل حیوانات مزرعه ای، پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی - دانشیار

7- حسن صنعتی - دکتری تخصصی انگل شناسی دامپزشکی - مدیر امور آزمایشگاه ها، پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی

8- مهدی حاجیان حسین آبادی - دکتری تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل - مدیرگروه زیست فناوری جانوری، پژوهشگاه رویان اصفهان جهاددانشگاهی - استادیار

9- مصطفی حاج نصراله - دکتری تخصصی جراحی دام های کوچک - مدیر مرکز علوم خدمات تخصصی حیوانات آزمایشگاهی، پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی

10- زهرا نعمتی (کارشناس کمیته) - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - کارشناس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

 

 مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح نامه های پژوهشی

1) طرح نامه طرح پژوهشی  
2) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/ پژوهشکده/ پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
3) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)
4) تکمیل فرم درخواست بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی (مطابق پیوست سوم راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی


صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، کوی حافظ، پژوهشگاه رویان، معاونت پژوهشی، دبیرخانه کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی، صندوق پستی 148- 16635
تلفن: 23562687- 021