برگزاری مدرسه تابستانی اخلاق و اصول کار با حیوات آزمایشگاهی در سال 98

1 خرداد 1398 14:9

 بر اساس دعوت  کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی، اولین دوره «مدرسه تابستانی اخلاق و اصول کار با حیوات آزمایشگاهی» ویژه تربیت مدرسین، از تاريخ 1 لغایت 7 شهریور ماه سال 1398 به میزبانی انستیتو پاستور ایران، در محل پایگاه تحقیقاتی اکنلو در شهر همدان برگزار می گردد.

نامه دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پزوهش مبنی بر اعلام برگزاری «مدرسه تابستانی اخلاق و اصول کار با حیوات آزمایشگاهی» را از اینجا دریافت نمایید.

نامه معاون محترم پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی مبنی بر درخواست معرفی متقاضیان شرکت در مدرسه تابستانی را از اینجا دریافت نمایید (شایان ذکر است که این نامه برای پژوهشگاه/پژوهشکده/ واحدهای جهاد دانشگاهی که دارای مرکز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی هستند، ارسال شده است).   


 
Image result for ‫روستای اکنلو در شهر همدان‬‎
 تصویری از روستای اکنلو