برگزاری مدرسه زمستانی اخلاق توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش در سال 97

18 آذر 1397 12:24

 بر اساس دعوت کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی، «مدرسه زمستاني اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي» ویژه اعضای کمیته های تحقیقات دانشجویی در تاريخ 27 لغايت 30 بهمن سال 1397، در محل دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله در شهر تهران برگزار مي شود.
 
نامه دبیر محترم کمیته ملی اخلاق مبنی بر اعلام برگزاری مدرسه زمستانی اخلاق در پژوهش را از اینجا دریافت نمایید.