برگزاری همایش تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها

31 تير 1397 22:40

 اولین "همایش ملی تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها" توسط کمیته ملی اخلاق و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود. مهلت ارسال مقالات 30 شهریور و زمان برگزاری همایش در آبان 1397 است. جزییات همایش در آدرس http://ethics1.gums.ac.ir  قابل مشاهده است.