برگزاری کارگاه آموزشی "اخلاق در انتشار آثار پژوهشی" توسط کمیته ملی اخلاق

27 خرداد 1397 15:29

کارگاه آموزشی "اخلاق در انتشار آثار پژوهشی" در تاریخ 7 تیر 1397 ویژه اعضای محترم کمیته های اخلاق در پژوهش "دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیه الله (عج)، شاهد، ارتش ج.ا.ا، بهزیستی و توانبخشی، انستیتو پاستور ایران، مرکز قلب و عروق شهید رجایی، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، جهاد دانشگاهی، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی" توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قیه الله برگزار می گردد.

 - نامه دبیر محترم کمیته ملی اخلاق را از اینجا دریافت نمایید.

- نامه معرفی اعضای محترم جهاد دانشگاهی برای شرکت در کارگاه را از اینجا دریافت نمایید.