برگزاری سومین دوره مدرسه تابستانی اخلاق توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش

11 خرداد 1397 16:39
سومین دوره "مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی" ویژه متخصصین محترم اخلاق (عضو کمیته های اخلاق در پژوهش) از تاریخ 12 لغایت 19 مرداد ماه سال 1397 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.
 
شایان ذکر است که سركار خانم دكتر بي بي صديقه فضلي بزاز، متخصص اخلاق پزشكي از كميته سازماني اخلاق در پژوهش مشهد (هيئت علمي با رتبه استادي)، جهت شرکت در سومین مدرسه تابستانی اخلاق معرفی شدند. سایر متخصصین اخلاق در پژوهش کمیته دانشگاهی و کمیته های سازمانی اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی به عنوان مدرس در این دوره حضور دارند.   
 
 
 
 
اسکان مسافرین در مشهد