برگزاری کارگاه "اخلاق در طراحی، اجرا و انتشار آثار پژوهشی" توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش

21 آذر 1396 14:33

 

کارگاه "اخلاق در طراحی، اجرا و انتشار آثار پژوهشی" توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی، همزمان با برگزاری اولین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری در تاریخ 13 آذر 1396 در محل مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار گردید. بیش از بیست نفر از اعضای گروه پزشکی جهاد دانشگاهی در این کارگاه شرکت کردند. 
این کارگاه با سخنرانی دكتر عليرضا پارساپور با موضوع (تاریخچه اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی) ، دکتر پونه سالاري (ارزيابي سود و زيان در پژوهشهاي پزشکي)، دکتر فریبا اصغری (رضایت آگاهانه و رازداری در پژوهش)، دکتر مهرزاد کیانی ( کدهای عمومی 31 گانه اخلاق در پژوهش بر شرکت کنندگان انسانی)، دکتر مجتبی پارسا. (تعارض منافع در پژوهش)، دکتر فاطمه خوانساری (ملاحظات اخلاقی در پژوهش بر گروه های آسیب پذیر)، دکتر کیارش آرامش (اخلاق در انتشار آثار پژوهشی، ملاک های نویسندگی مقالات)، خانم اعظم رئوفی (نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی در آثار علمی) برگزار شد.