برگزاری دوره آموزشی " اخلاق در پژوهش بر حیوانات"

17 بهمن 1395 0:0

دوره آموزشی " اخلاق در پژوهش بر حیوانات" توسط پنج کمیته اخلاق در پژوهش (کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی، کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشگاه ابن سینا، کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رویان، کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشکده سرطان پستان، کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی) در روز یکشنبه سوم بهمن 1395 در محل پژوهشگاه رویان و در روز دوشنبه چهارم بهمن 1395 به صورت تور بازدید علمی از مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور کرج برگزار شد. مخاطبین شامل پژوهشگران واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه هایی بوده که دارای خانه حیوانات آزمایشگاهی بودند. در روز اول،  "دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی" توسط آقای دکتر سیاوش احمدی نور بخش (عضو علمی دانشگاه وسترن استرالیا -UWA) و خانم دکتر عصمت میراب زاده (عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران) مورد بررسی قرار گرفت. این دستورالعمل به زودی توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش برای اجرا به کل مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور ابلاغ خواهد شد. در روز دوم نیز با موافقت آقای دکتر هومن کاغذیان (ریاست محترم مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انستیتو پاستور کرج)، امکان بازدید پژوهشگران از محل نگهداری حیوانات در این محل مقدور شد.
شایان ذکر است که در افتتاحیه این دوره آموزشی از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر حمید امین اسماعیلی به عنوان دبیر کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی، قدردانی شد.