نامه دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش مبنی بر «ضرورت گذراندن دوره آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی»

 
پیرو فرآیند استانداردسازی کار با حیوانات آزمایشگاهی در کشور و با عنایت به لزوم ارتقاء بیش از پیش اخلاق در پژوهش‏های حیوانی، از این پس تمامی افراد دخیل در نگهداری یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی، قبل از هرگونه کار با حیوانات موظف به گذراندن دوره آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی (با محوریت اخلاق در پژوهش) می‏باشند.

لذا از این پس، کارگروه (کمیته) ‏های اخلاق ذیربط ‏باید گواهی پایان دوره فوق ‏الذکر یا سایر دوره ‏های مشابه (که با کسب مجوز از کارگروه وزارتی اخلاق برگزار شده باشند) را به عنوان یکی از شروط بررسی و قبول پروپوزال‏ های تحقیقات حیوانی مورد توجه قرار دهند. در این راستا امکان استفاده از دوره آموزشی آنلاین اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی توسط موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (نیماد) نیز فراهم شده است.

شایان ذکر است درصورتیکه واحدها و مراکز جهاد دانشگاهی تمایل به برگزاری «دوره های آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی» داشته باشند، باید درخواست «اخذ مجوز» را به یکی از کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی ارسال نمایند تا هماهنگی برای اخذ مجوز از کمیته ملی اخلاق انجام شود (درخواست های برگزاری دوره های آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی، باید توسط دبیرخانه کمیته‌های سازمانی اخلاق جهاد دانشگاهی به دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی ارسال گردد تا هماهنگی های لازم برای اخذ مجوزهای لازم از کمیته ملی اخلاق انجام شود).

- نامه دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش مبنی بر «ضرورت گذراندن دوره آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی» را از اینجا دریافت نمائید.

- ابلاغیه کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی به کمیته های سازمانی اخلاق جهاد دانشگاهی، مبنی بر «ضرورت ارائه گواهی دوره آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی» را از اینجا دریافت نمائید.
 
 

تاریخ انتشار: 1399/5/11