ابلاغ نامه دبیر محترم کمیته ملی اخلاق درخصوص «شرایط استفاده علمی از حیوانات آزمایشگاهی خاص»

 
حیوانات آزمایشگاهی نقش ارزشمندی در گسترش دانش بشری داشته اند. با این حال متاسفانه مشاهده می شود که در برخی موارد، محققین بدون اطلاع از موازین اخلاقی ملی و بین المللی در کار با حیوانات آزمایشگاهی، اقدامات غیراخلاقی بر روی حیوانات انجام داده و گزارش آن ها در نیز مجامع رسمی جهانی در قالب مقاله، کتاب و نظایر آن ارائه می نمایند. این موضوع نه تنها در تضاد با ارزش های اسلامی کشور ما بوده، بلکه باعث ایجاد رنج بی دلیل برای حیوانات شده و همچنین ممکن است وجهه نامطلوب اخلاقی یا علمی در انظار جهانی ایجاد نماید. نتیجه این امر، رد شدن مقالات در فرایند داوری یا ابطال مقالات حتی چندین سال پس از انتشار آن ها با استناد به عدم رعایت اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی بوده است.

لذا کمیته ملی اخلاق در پژوهش به تمامی کمیته های اخلاق در پژوهش کشور و عموم دست اندرکاران در زمینه کار با حیوانات آزمایشگاهی توصیه می نماید تا نسبت به تطابق کامل اقدامات به عمل آمده بر روی حیوانات آزمایشگاهی با موازین اخلاقی، اطمینان حاصل نموده و درصورت نیاز از مشاوره افراد مجرب بهره مند گردند. به خصوص در مورد انواع خاص حیوانات به شرح ذیل، لازم است که کمیته های اخلاق و پژوهشگران از همکاری فرد مجرب در زمینه اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی به عنوان «مشاور پروژه» استفاده نمایند:

1- سگ ها ، گربه ها، نخستینی ها (پریمات ها مانند میمون و نظایر آن)

2- گونه های حیوانی در معرض خطر یا تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست

3- حیوانات آزادزی (حیوانات بی سرپرست یا معروف به ولگرد)، انواع حیوانات وحشی و حیوانات صید شده از حیات وحش

در رابطه با موضوع فوق، مراجعه به «راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی» در وب سایت کمیته ملی اخلاق در به آدرس  http://ethics.research.ac.ir و سایر منابع اخلاقی توصیه می شود.


نامه دبیر محترم کمیته ملی اخلاق درخصوص «شرایط استفاده علمی از حیوانات آزمایشگاهی خاص» را از اینجا دریافت نمایید.

«راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی» را از اینجا دریافت نمایید.  


تاریخ انتشار: 1398/4/19