ابلاغ راهنمای کشوری جدید "اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی"

 
راهنمای کشوری جدید "اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی" به‌عنوان مقررات پژوهشی کشور توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش تصویب شده و رعایت آن توسط تمامی موسسات علمی و پژوهشی کشور، لازم‌الاجرا است.

راهنمای جدید اخلاق در انتشار آثار پژوهشی پس از دو سال تلاش و کوشش مستمر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و بهره گیری از نظرات متخصصین و صاحبنظران کشور، به روز رسانی شده و به توشیح وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است.

از این پس، مفاد این راهنما به عنوان معیار عمل و رسیدگی به اختلافات و شکایات احتمالی در خصوص انتشار نتایج پژوهش ها می باشد. لذا ضروری است تمامی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ نسبت به اطلاع رسانی، برنامه ریزی و آموزش مناسب و نظارت بر اجرای این راهنما، اقدامات لازم را انجام دهند.  

این راهنمای جدید در صفحه "راهنماهای اخلاقی" این سایت قابل دستیابی است.

تاریخ انتشار: 1397/1/31