راه اندازی پرتال اطلاع رسانی و سامانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش

 
پرتال اطلاع رسانی و سامانه کمیته ملی اخلاق به آدرس http://ethics.research.ac.ir راه اندازی شده است.
 
این پرتال و سامانه امور مرتبط با کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاهی و سازمانی در سراسر کشور را هماهنگ کرده و مسئولیت اطلاع رسانی در زمینه های مرتبط از جمله اخبار، آیین نامه ها، بخشنامه ها و غیره را بر عهده دارد.
 
همچنین این امکان در سامانه فراهم شده که فرآیند های کمیته های اخلاق در پژوهش کشور به صورت الکترونیک انجام شوند. در فاز اول خدمات الکترونیک این سامانه به شرح ذیل است:  
1. درخواست تاسیس کمیته اخلاق در پژوهش: این خدمت برای تمامی دانشگاه ها و موسساتی که نیاز به کمیته اخلاق در پژوهش دارند، قابل استفاده ارائه است.
2. بررسی و صدور مصوبه اخلاق برای طرحنامه ها و پایان نامه های پژوهشی: این سامانه به صورت سراسری به هر طرح پژوهشی یک شناسه یکتا (کد اخلاق) اختصاص میدهد که در معرض دید عموم خواهد بود.
3. درخواست مجوز ارسال نمونه به خارج از کشور

تاریخ انتشار: 1397/1/31