ممنوعیت صدور تاییدیه اخلاقی برای پژوهش هایی که قبل از اخذ تاییدیه آغاز شده

 
ابلاغ معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: صدور تاییدیه اخلاقی برای پژوهش هایی که قبل از گرفتن تاییدیه کمیته اخلاق شروع شده، اعم از اینکه پژوهش پایان یافته یا در حال انجام باشد، مطلقا ممنوع است و بررسی گذشته نگر طرح های پژوهشی و اختصاص کد اخلاق از جانب کمیته های اخلاق، مصداق تخلف پژوهشی محسوب می شود.


تاریخ انتشار: 1396/5/23