اطلاعیه ها

ابلاغ دستورالعمل ملی «انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی»

این دستورالعمل توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور استاندارد سازی نحوه ارسال نمونه های بیولوژیک به خارج از کشور ابلاغ شده است. کمیته ملی اخلاق در پژوهش، تنها مرجع رسمی صدور مجوز ارسال نمونه های زیستی با هدف همکاری های پژوهشی به خارج از کشور است.

ادامه مطلب

ابلاغ «قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور» توسط مقام محترم ریاست جمهوری

«قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور» در تاریخ 1397/7/16 توسط مقام محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ شد.

ادامه مطلب

نحوه توزیع طرح نامه های پژوهشی بین کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی (مهم)

تمامی طرح هاي پژوهشي گروه هاي پزشكي و طرح هاي حوزه زيستي گروه هاي غيرپزشكي جهاددانشگاهي (پژوهش هاي مصوب داخلي، مصوب دفتر مركزي و كارفرمايي)، بايد قبل از اجرا نسبت به اخذ كد اخلاق از يكي از كميته هاي اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهي اقدام نمايند. در این راستا دستورالعمل جدید برای نحوه توزیع طرح نامه هاي پژوهشی مابین کمیته هاي اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی ابلاغ شد.

ادامه مطلب