اطلاعیه ها

نامه معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت مبنی بر «ابلاغ مقررات پژوهش های مرتبط با تولید واکسن بیماری کرونا ویروس-19»

انجام هرگونه کارآزمایی بالینی مرتبط با تولید واکسن بیماری کرونا ویروس-19 پس از اخذ «تاییدیه کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت» میسر بوده و هر گونه رسانه ای کردن «دستاوردهای مربوط به تولید واکسن» پس از تایید «کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت» و «ستاد ملی مبارزه با کرونا» مجاز است.

ادامه مطلب

نامه معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت مبنی بر «ابلاغ راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول‌های بنيادی و پزشکی بازساختی»

«راهنماي اخلاق در پژوهش بر سلول‌هاي بنيادي و پزشکي بازساختي در جمهوری اسلامی ایران» به منظور استانداردسازی پژوهش های مرتبط با پزشکی بازساختی (بخصوص سلول های بنیادی)، جهت اجرا ابلاغ شده است. از این پس مفاد این راهنما مبنای بررسی طرح نامه های پژوهشی و پایان نامه ها در کارگروه/کمیته های اخلاق در پژوهش کشور خواهد بود.

ادامه مطلب

نامه معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت مبنی بر «ابلاغ راهنمای مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی در امور علمی»

راهنماي «مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی در امور علمی در جمهوری اسلامي ايران»، به منظور استانداردسازی نحوه استفاده از حيوانات در امور علمی (پژوهشی و آموزشی)، جهت اجرا، ابلاغ شده است. از این پس مفاد اين راهنما معيار استفادۀ علمی از حيوانات در دانشگاه‌ها، دانشکده ها و مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور خواهد بود.

ادامه مطلب